Mừng Quốc tế Thiếu Nhi 2019

Mừng Quốc tế Thiếu Nhi 2019

06.05.2019

Quốc tế thiếu nhi là ngày lễ dành cho các cháu thiếu nhi trên toàn thế giới, là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của nhân loại. Đồng thời, ngày lễ cũng nhắc nhở mọi người bảo vệ và chăm sóc các bé tốt hơn. Năm 2019, Kids Planet hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới được hưởng một ngày Tết Thiếu nhi vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.