Chiếc hộp kì bí chứa vật gì bên trong nhỉ?

Các bé đoán xem bên trong hộp là vật gì?