Sự hòa tan của những viên kẹo màu sắc

Vòng tròn kẹo khi tan rã trong nước rất đẹp