Tuyển sinh

KidsPlanet liên tục tuyển sinh các lớp mầm non theo các độ tuổi như sau:

Nhóm tuổi Tên lớp
15 – 24 tháng RAINBOW
25 – 36 tháng CLOUD
3 -4 năm STAR
4 – 5 năm MOON
5 – 6 năm SUNSHINE

Tải đơn đăng ký nhập học

Enrollment Form