Trang chủ / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Kids Planet luôn tìm kiếm những tài năng

Tại sao bạn nên chọn chúng tôi?

KidsPlanet cam kết tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo, chế độ lương thường hợp lý và có định hướng chiến lược việc làm rõ ràng nhằm luôn tạo điều kiện cho các ứng viên chủ động tích cực cống hiến, theo đuổi đam mê của mình và nhiệt tình với các bé.

Các vị trí đang tuyển

Kindergarten teacher part-time

Job Descriptions: – Have experience in aerobics and health care, but not essential – Mainly responsible for advertising and ensuring appropriate and effective content. – Supervision of all Digital marketing activities such as Facebook, Instagram, Website, Newsletters. – Development of creative ideas and concepts, ideas for co-workers and managers. Requirements – University degree in related subjects, PR priority, journalism and communication. PR, press and media – PR planning ability – Understanding and regularly using social networks. – Good command of English and Vietnamese. – Excellent communication and presentation skills. – Good command of English and Vietnamese. honest, honest, good sense of human, well organized

Giáo viên hệ mầm non part-time

Mô tả công việc: – Có kinh nghiệm về thể dục thẩm mỹ và kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ, nhưng không cần thiết – Chủ yếu làm phụ trách quảng cáo và đảm bảo nội dung phù hợp và hiệu quả – Giám sát tất cả các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số như: Facebook, Instagram, Website, Bản tin. – Phát triển các ý tưởng và khái niệm sáng tạo, phản đối ý tưởng cho đồng nghiệp và người quản lý Yêu cầu – Tốt nghiệp đại học về các môn học có liên quan, ưu tiên PR, Báo chí và truyền thông – Có kinh nghiệm về PR, báo chí và truyền thông – Khả năng lập kế hoạch PR – Hiểu và thường xuyên sử dụng các mạng xã hội. – Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, cộng tác, làm việc độc lập – Có kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng giao tiếp: Tiếng Anh và Tiếng Việt – Tuyệt vời trong việc nói và viết tiếng anh – Công bằng, trung thực, toàn vẹn, ý thức tốt của con người, tổ chức tốt

Giáo viên hệ mầm non full-time

Mô tả công việc: – Có kinh nghiệm về thể dục thẩm mỹ và kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ, nhưng không cần thiết – Chủ yếu làm phụ trách quảng cáo và đảm bảo nội dung phù hợp và hiệu quả – Giám sát tất cả các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số như: Facebook, Instagram, Website, Bản tin. – Phát triển các ý tưởng và khái niệm sáng tạo, phản đối ý tưởng cho đồng nghiệp và người quản lý Yêu cầu – Tốt nghiệp đại học về các môn học có liên quan, ưu tiên PR, Báo chí và truyền thông – Có kinh nghiệm về PR, báo chí và truyền thông – Khả năng lập kế hoạch PR – Hiểu và thường xuyên sử dụng các mạng xã hội. – Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, cộng tác, làm việc độc lập – Có kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng giao tiếp: Tiếng Anh và Tiếng Việt – Tuyệt vời trong việc nói và viết tiếng anh – Công bằng, trung thực, toàn vẹn, ý thức tốt của con người, tổ chức tốt

Giáo viên hệ mầm non full-time

Mô tả công việc: – Có kinh nghiệm về thể dục thẩm mỹ và kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ, nhưng không cần thiết – Chủ yếu làm phụ trách quảng cáo và đảm bảo nội dung phù hợp và hiệu quả – Giám sát tất cả các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số như: Facebook, Instagram, Website, Bản tin. – Phát triển các ý tưởng và khái niệm sáng tạo, phản đối ý tưởng cho đồng nghiệp và người quản lý Yêu cầu – Tốt nghiệp đại học về các môn học có liên quan, ưu tiên PR, Báo chí và truyền thông – Có kinh nghiệm về PR, báo chí và truyền thông – Khả năng lập kế hoạch PR – Hiểu và thường xuyên sử dụng các mạng xã hội. – Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, cộng tác, làm việc độc lập – Có kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng giao tiếp: Tiếng Anh và Tiếng Việt – Tuyệt vời trong việc nói và viết tiếng anh – Công bằng, trung thực, toàn vẹn, ý thức tốt của con người, tổ chức tốt

Giáo viên hệ mầm non full-time

Mô tả công việc: – Có kinh nghiệm về thể dục thẩm mỹ và kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ, nhưng không cần thiết – Chủ yếu làm phụ trách quảng cáo và đảm bảo nội dung phù hợp và hiệu quả – Giám sát tất cả các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số như: Facebook, Instagram, Website, Bản tin. – Phát triển các ý tưởng và khái niệm sáng tạo, phản đối ý tưởng cho đồng nghiệp và người quản lý Yêu cầu – Tốt nghiệp đại học về các môn học có liên quan, ưu tiên PR, Báo chí và truyền thông – Có kinh nghiệm về PR, báo chí và truyền thông – Khả năng lập kế hoạch PR – Hiểu và thường xuyên sử dụng các mạng xã hội. – Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, cộng tác, làm việc độc lập – Có kỹ năng giải quyết vấn đề – Kỹ năng giao tiếp: Tiếng Anh và Tiếng Việt – Tuyệt vời trong việc nói và viết tiếng anh – Công bằng, trung thực, toàn vẹn, ý thức tốt của con người, tổ chức tốt

Hồ sơ gửi về địa chỉ

kidsplanet.vn@gmail.com