Áp dụng phương pháp dạy tiên tiến

Chú trọng nâng cao trí tuệ cảm xúc và kích thích sáng tạo

KidsPlanet dồn đam mê và tâm huyết vào việc xây dựng thể chất, tâm hồn và tư duy cho trẻ. Trường luôn nghiên cứu, áp dụng và liên tục cập nhật những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất nhằm giáo dục trí tuệ cảm xúc, kích thích óc sáng tạo cùng với các hoạt động thể chất phong phú để hướng tới sự phát triển toàn diện cho bé.

thể chất và
tâm hồn

ngôn ngữ và
nghệ thuật

Các kỹ
năng mềm

tư duy
sáng tạo

Với những sứ mệnh đó, chúng tôi thường xuyên nghiên cứu để đưa ra những chương trình học phù hợp nhất cho từng độ tuổi.

THÁNG 10 – TUẦN 1

Nhóm tuổi Tên lớp Tải chương trình học
15 – 24 tháng RAINBOW RAINBOW – 10.1
25 – 36 tháng CLOUD CLOUD – 10.1
3 -4 năm STAR STAR – 10.1
4 – 5 năm MOON MOON – 10.1
5 – 6 năm SUN SUN – 10.1

THÁNG 10 – TUẦN 2

Nhóm tuổi Tên lớp Tải chương trình học
15 – 24 tháng RAINBOW RAINBOW – 10.2
25 – 36 tháng CLOUD CLOUD – 10.2
3 – 4 năm STAR STAR – 10.2
4 – 5 năm MOON MOON – 10.2
5 – 6 năm SUN SUN – 10.2

THÁNG 10 – TUẦN 3

Nhóm tuổi Tên lớp Tải chương trình học
15 – 24 tháng RAINBOW RAINBOW – 10.3
25 – 36 tháng CLOUD CLOUD – 10.3
3 – 4 năm STAR STAR – 10.3
4 – 5 năm MOON MOON – 10.3
5 – 6 năm SUN SUN – 10.3

THÁNG 10 – TUẦN 4

Nhóm tuổi Tên lớp Tải chương trình học
15 – 24 tháng RAINBOW RAINBOW – 10.4
25 – 36 tháng CLOUD CLOUD – 10.4
3 – 4 năm STAR STAR – 10.4
4 – 5 năm MOON MOON – 10.4
5 – 6 năm SUN SUN – 10.4
Group Created with Sketch. Group Copy Created with Sketch.

Giờ tự học của trẻ tại Kids Planet

Giờ học nấu ăn của bé tại Kids Planet

Bé đi chơi Thảo Cầm Viên

Lễ Tổng kết năm học 2017 tại KidsPlanet

Bé đi siêu thị với các cô

Các cô tổ chức sinh nhật cho bé

Giờ chơi vận động ngoài trời tại KidsPlanet

Bé học trồng cây