Chương trình học

KidsPlanet hoạt động hằng ngày từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Tùy thuộc vào chương trình học và lứa tuổi mầm non của trẻ, chúng tôi sẽ có những thay đổi chi tiết trong lịch sinh hoạt. Dưới đây là lịch hoạt động chung một ngày của trẻ ở trường

Thời gian Hoạt động
8:00 – 8:30 Đón trẻ, ổn định lớp
8:30 – 9:00 Ăn sáng
9:00 – 11:00 Các bài học, các hoạt động, vui chơi

Tải các loại đơn về

File PDF test

File PDF test